خانه محصولات

اتوبوس رمپ

اتوبوس رمپ

(13)
رمپ اتوبوس با 24 صندلی استاندارد و طراحی سفارشی با کیفیت بالا

رمپ اتوبوس با 24 صندلی استاندارد و طراحی سفارشی با کیفیت بالا

رمپ اتوبوس با 24 صندلی استاندارد و طراحی سفارشی با کیفیت بالا جزئیات سریع: 1. درب های مسافرتی در هر ...

رمپ اتوبوس Cummins موتور 2700mm ارتفاع طراحی طراحی با دوام تر

رمپ اتوبوس Cummins موتور 2700mm ارتفاع طراحی طراحی با دوام تر

رمپ اتوبوس Cummins موتور 2700mm ارتفاع طراحی طراحی با دوام تر شرح: Xinfa Airport Equipment Ltd. (...

رمپ اتوبوس سفارشی 16m2 منطقه موثر موثر 13 صندلی 4 درب

رمپ اتوبوس سفارشی 16m2 منطقه موثر موثر 13 صندلی 4 درب

رمپ اتوبوس سفارشی 16m2 منطقه موثر موثر 13 صندلی 4 درب جزئیات سریع: 1. ظرفیت حمل و نقل فوق العاده 2. ...

رمپ اتوبوس یورو 4 موتور 14 صندلی 110 مسافر حمل و نقل خودکار با کیفیت بالا

رمپ اتوبوس یورو 4 موتور 14 صندلی 110 مسافر حمل و نقل خودکار با کیفیت بالا

رمپ اتوبوس یورو 4 موتور 14 صندلی 110 مسافر حمل و نقل خودکار با کیفیت بالا شرح: 1. ظرفیت حمل و نقل فو...

Page 2 of 2|< 1 2 >|