خانه محصولات

اتوبوس پیشخوان فرودگاه

اتوبوس پیشخوان فرودگاه

(16)
فرودگاه پیش بند اتوبوس Cusomized متعادل به ظرفیت Cobus 2700S

فرودگاه پیش بند اتوبوس Cusomized متعادل به ظرفیت Cobus 2700S

فرودگاه پررنگ فرودگاه برابر با Cobus2700S با کیفیت بالا و ظرفیت بزرگ است شرح: مرکز تحقیق و توسعه ...

فرودگاه کامل فرودگاه آلبوم با 110 مسافر ظرفیت و 14 صندلی

فرودگاه کامل فرودگاه آلبوم با 110 مسافر ظرفیت و 14 صندلی

فرودگاه کامل اتوبوس آلومینیومی با 110 مسافر ظرفیت و 14 صندلی پارامترهای فنی اصلی و تنظیمات Aero ABus...

حمل و نقل فرودگاه Passenger Transfer پیش بند اتوبوس برای رقابت با Cobus TAM و Neoplan

حمل و نقل فرودگاه Passenger Transfer پیش بند اتوبوس برای رقابت با Cobus TAM و Neoplan

فرودگاه پررونق با کیفیت بالا برای رقابت با Cobus TAM و Neoplan شرح: 1. مدیریت ناوگان کارآمد بالا 2. ...

اتوبوس پیشانی اتوبوس با صندلی های قابل تنظیم است

اتوبوس پیشانی اتوبوس با صندلی های قابل تنظیم است

Airport Apron Bus Aero ABus-6300 با دکوراسیون سفارشی صندلی های قابل تنظیم پارامترهای فنی اصلی و تنظی...

سفید / قرمز / آبی 14 فرودگاه ساحلی پیش بند اتوبوس راست / چپ اتوبوس اتوبوس با نقاشی PPG

سفید / قرمز / آبی 14 فرودگاه ساحلی پیش بند اتوبوس راست / چپ اتوبوس اتوبوس با نقاشی PPG

Airport Apron Bus Aero ABus-5300 با دکوراسیون سفارشی صندلی های قابل تنظیم شرح: 1. ظرفیت حمل و نقل فو...

سفارشی 77 فرودگاه مسافری فرودگاه مسافری Xinfa فرودگاه تجهیزات

سفارشی 77 فرودگاه مسافری فرودگاه مسافری Xinfa فرودگاه تجهیزات

اتوبوس پیش بند اتوبوس 2700 میلیمتر عرض با صندلی های بیشتر سفارشی با کیفیت بالا شرح: مرکز تحقیق و توس...

کابین شخصی 51 مسافر فرودگاه باریک فرودگاه پیش بند اتوبوس 10600mm × 2700mm × 3170mm

کابین شخصی 51 مسافر فرودگاه باریک فرودگاه پیش بند اتوبوس 10600mm × 2700mm × 3170mm

فرودگاه فورن اتوبوس باریک ظرفیت بزرگ سفارشی دکوراسیون با کیفیت بالا شرح: 1. مدیریت ناوگان کارآمد بال...

موتور دیزلی راحت 13 اتوبوس پیشخوان فرودگاه با پیش بند آلومینیومی

موتور دیزلی راحت 13 اتوبوس پیشخوان فرودگاه با پیش بند آلومینیومی

اتوبوس پارکینگ فرودگاه 2700mm با صندلی قابل تنظیم سفارشی با کیفیت با کیفیت بالا شرح: Xinfa دومین بزر...

110 اتوبوس لیموزین فرودگاه مسافری، 4 بار مربی فرودگاه دیزل سکته مغزی

110 اتوبوس لیموزین فرودگاه مسافری، 4 بار مربی فرودگاه دیزل سکته مغزی

اتوبوس پیشخوان فرودگاه با کیفیت بالایی در کیفیت دکوراسیون سفارشی شرح: 1. مدیریت ناوگان کارآمد بالا 2...

Page 1 of 2|< 1 2 >|