خانه محصولات

اتوبوس پیشخوان فرودگاه

اتوبوس پیشخوان فرودگاه

(16)
رادیو لوکس + DVD + MP3 77 مسافر فرودگاه پیش بند اتوبوس با پایه چرخ 7100 میلی متر

رادیو لوکس + DVD + MP3 77 مسافر فرودگاه پیش بند اتوبوس با پایه چرخ 7100 میلی متر

فرودگاه فورن اتوبوس جهانی 2 برتر سازنده با کیفیت قابل رقابت با کیفیت شرح: 1. درب های مسافرتی در هر د...

فرودگاه بینالمللی آلومینیوم، فرودگاه بینالمللی اتوبوسرانی با استاندارد IATA

فرودگاه بینالمللی آلومینیوم، فرودگاه بینالمللی اتوبوسرانی با استاندارد IATA

اتوبوس پیشخوان فرودگاه قبول IATA استاندارد 5300 شرح: 1. ظرفیت حمل و نقل فوق العاده 2. مدیریت ناوگان ...

بالانس 200 لیتری فرودگاه پیش بند اتوبوس با 190H52 باتری سرب اسید

بالانس 200 لیتری فرودگاه پیش بند اتوبوس با 190H52 باتری سرب اسید

فرودگاه اتوبوس اتوبوس کامل آلومینیوم بدن Aero Abus6300A 13 متر طول شرح: Xinfa Airport Equipment Ltd. ...

فرودگاه 116kW 2300rpm Airport Forward Bus Xinfa با صندلی های قابل تنظیم

فرودگاه 116kW 2300rpm Airport Forward Bus Xinfa با صندلی های قابل تنظیم

فرودگاه 116kW 2300rpm Airport Forward Bus Xinfa با صندلی های قابل تنظیم پارامترهای فنی و مشخصات فنی ...

اتوبوسرانی کوتاه اتوبوس راديو فرنگ اتوبوس به فرودگاه برای 102 مسافر

اتوبوسرانی کوتاه اتوبوس راديو فرنگ اتوبوس به فرودگاه برای 102 مسافر

Airport Apron Bus Aero ABus-5300 با دکوراسیون سفارشی صندلی های قابل تنظیم شرح: 1. ظرفیت حمل و نقل فو...

13 مسافر 77 فرودگاه بین المللی مسافری اتوبوس رمپ اتوبوس با صندلی های قابل تنظیم

13 مسافر 77 فرودگاه بین المللی مسافری اتوبوس رمپ اتوبوس با صندلی های قابل تنظیم

اتوبوس پارکینگ فرودگاه 2700mm با صندلی قابل تنظیم سفارشی با کیفیت با کیفیت بالا شرح: Xinfa Airport ...

4 فرودگاه موتور دیزلی سکته مغزی، صندوق بین المللی فرودگاه

4 فرودگاه موتور دیزلی سکته مغزی، صندوق بین المللی فرودگاه

اتوبوس پارکینگ فرودگاه 2700mm با صندلی قابل تنظیم سفارشی با کیفیت با کیفیت بالا شرح: Xinfa دومین بزر...

Page 2 of 2|< 1 2 >|