خانه محصولات

اتوبوس انتقال فرودگاه

اتوبوس انتقال فرودگاه

(15)
بدنه آلومینیومی کامل 14 اتوبوسرانی اتوبوسرانی اتوبوس ترمینال 12250 کیلوگرم

بدنه آلومینیومی کامل 14 اتوبوسرانی اتوبوسرانی اتوبوس ترمینال 12250 کیلوگرم

اتوبوس فرودگاه اتوبوس اتوبوس الکتریکی 14 کرسی 3 متر عرض شرح: مرکز تحقیق و توسعه Xinfa و پایگاه تولید...

بندر اتوبوس دست راست، 102 مسافر 14 اتوبوس رمپ های صندلی

بندر اتوبوس دست راست، 102 مسافر 14 اتوبوس رمپ های صندلی

صندلی های اتوبوس انتقال فرودگاه 14 صندلی های آلومینیومی کامل بدن 3000 متر عرض تولید کننده شرح: 1. ظر...

اتوبوس حمل و نقل فرودگاه A5300 با ظرفیت بزرگ و دکوراسیون سفارشی

اتوبوس حمل و نقل فرودگاه A5300 با ظرفیت بزرگ و دکوراسیون سفارشی

اتوبوس حمل و نقل فرودگاه A5300 با ظرفیت بزرگ و دکوراسیون سفارشی شرح: 1. مدیریت ناوگان کارآمد بالا 2. ...

اتوبوس با موتور آلومینیومی با موتور کامینز و سیستم تهویه مطبوع حرارتی

اتوبوس با موتور آلومینیومی با موتور کامینز و سیستم تهویه مطبوع حرارتی

اتوبوس با موتور آلومینیومی با موتور کامینز و سیستم تهویه مطبوع حرارتی نه جزئيات مشخصات 1 طول × عرض × ...

ظرفیت بزرگ 102 مسافر 12T اتوبوس با موتور دیزلی

ظرفیت بزرگ 102 مسافر 12T اتوبوس با موتور دیزلی

اتوبوس حمل و نقل فرودگاه A5300 با ظرفیت بزرگ و دکوراسیون سفارشی شرح: 1. مدیریت ناوگان کارآمد بالا 2. ...

صندلی های قابل تنظیم فرودگاه حمل و نقل مربی تجهیزات فرودگاه Xinfa برای 77 مسافر

صندلی های قابل تنظیم فرودگاه حمل و نقل مربی تجهیزات فرودگاه Xinfa برای 77 مسافر

اتوبوس حمل و نقل فرودگاه - 5270 با صندلی های قابل تنظیم دقت بالا با کیفیت سفارشی اجزاء مربوط به تعمی...

Page 2 of 2|< 1 2 >|