خانه محصولات

اتوبوس های طبقه پایین

اتوبوس های طبقه پایین

(13)
4 اتوبوس شاتل دیزل سکته مغزی با فرودگاه پیش بند آلومینیومی

4 اتوبوس شاتل دیزل سکته مغزی با فرودگاه پیش بند آلومینیومی

قطار اتوبوس لیموزین 3000 میلی متر با محفظه بزرگ ظرف شرح: Xinfa Airport Equipment Ltd. ("Xinfa for ...

102 مسافر اتوبوس های طبقه پایین اتوبوس مسافری اتوبوس با کف ضد لغزش لاستیک

102 مسافر اتوبوس های طبقه پایین اتوبوس مسافری اتوبوس با کف ضد لغزش لاستیک

اتوبوس های طبقه پایین 3000mm جهانی Top 2 تولید کننده خدمات قابل اعتماد کیفیت خوب جزئیات سریع: 1. ظرف...

برق 14 اتوبوس مسافری فرودگاه با سیستم نظارت تصویری

برق 14 اتوبوس مسافری فرودگاه با سیستم نظارت تصویری

نوع برق الکتریکی نوع پایین 14 صندلی 3 متر عرض B6300EV جزئیات سریع: 1. اجزای نام تجاری بین المللی شنا...

لوکس 110 مسافر 14 اتوبوس های طبقه پایین با استاندارد IATA

لوکس 110 مسافر 14 اتوبوس های طبقه پایین با استاندارد IATA

صندلی های طبقه پایین 14 صندلی های آلومینیومی بدن 13 متر طول بدن 110 مسافر شرح: 1. اجزای نام تجاری بی...

Page 2 of 2|< 1 2 >|