خانه محصولات

اتوبوس مسافری فرودگاه

اتوبوس مسافری فرودگاه

(26)
آلومینیوم بدن 13 فرودگاه بین المللی فرودگاه بین المللی فرودگاه اتوبوس مربی

آلومینیوم بدن 13 فرودگاه بین المللی فرودگاه بین المللی فرودگاه اتوبوس مربی

اتوبوس مسافری اتوبوس اتوبوس الکتریکی آلومینیوم بدن 13 متر پارامترهای فنی اصلی و تنظیمات AeroABus...

اتوبوس مسافربری فرودگاه بلند با آلومینیوم کامل با شعاع کوتاه

اتوبوس مسافربری فرودگاه بلند با آلومینیوم کامل با شعاع کوتاه

اتوبوس مسافری فرودگاه 14 صندلی آلومینیومی بدن Aero Abus6300A 13 متر طول شرح: 1. ظرفیت حمل و نقل فوق ...

51 Passenger 4 Stroke Diesel Engine Airport اتوبوس لیموزین 4 درب 2.7m عرض مینی اتوبوس

51 Passenger 4 Stroke Diesel Engine Airport اتوبوس لیموزین 4 درب 2.7m عرض مینی اتوبوس

51 Passenger 4 Stroke Diesel Engine Airport اتوبوس لیموزین 4 درب 2.7m عرض مینی اتوبوس شرح: بسیاری از ...

فرودگاه لوکس شاتل معادل با Neoplan ظرفیت Cobus و ظرفیت

فرودگاه لوکس شاتل معادل با Neoplan ظرفیت Cobus و ظرفیت

فرودگاه لیموزین اتوبوس معادل با ظرفیت Neoplan و Cobus اما با کیفیت بالا و با دوام جزئیات سریع: 1. ظر...

فرودگاه کوتاه فرودگاه Radius Limousine Bus Aero Bus معادل با اتوبوس Neoplan است

فرودگاه کوتاه فرودگاه Radius Limousine Bus Aero Bus معادل با اتوبوس Neoplan است

فرودگاه کوتاه فرودگاه Radius Limousine Bus Aero Bus معادل با اتوبوس Neoplan است شرح: 1. ظرفیت حمل و ...

آلیاژ آلومینیوم بدن کوتاه فعال Radius Airport اتوبوس اتوبوس اتوبوس اتوبوس لیموزین

آلیاژ آلومینیوم بدن کوتاه فعال Radius Airport اتوبوس اتوبوس اتوبوس اتوبوس لیموزین

KG-B6300A14 صندلی کامل بدن آلومینیومی 3000 متر عرض تولید فرودگاه اتوبوس لیموزین شرح: 1. ظرفیت حمل و ...

اتوبوس بین المللی فرودگاه بین المللی راحت با BRIDGESTONE Tire

اتوبوس بین المللی فرودگاه بین المللی راحت با BRIDGESTONE Tire

اتوبوس لیموزین اتوبوس برق نوع 14 صندلی 3 متر عرض شرح: Xinfa دومین بزرگترین فرودگاه جهان در جهان است ...

اتوبوس اتوبوس لیموزین 13 اتوبوس با اتوبوس THERMOKING S30 تهویه مطبوع

اتوبوس اتوبوس لیموزین 13 اتوبوس با اتوبوس THERMOKING S30 تهویه مطبوع

اتوبوس اتوبوس لیموزین 2.7m جهان جهانی 2 کیفیت قابل اعتماد تولید کننده جزئیات سریع: 1. ظرفیت حمل و نق...

ظرفیت بالغ بر 200 لیتر فرودگاه حمل و نقل اتوبوس فرودگاه Xinfa تجهیزات

ظرفیت بالغ بر 200 لیتر فرودگاه حمل و نقل اتوبوس فرودگاه Xinfa تجهیزات

قطار اتوبوس لیموزین 3000 میلی متر با محفظه بزرگ ظرف شرح: 1. مدیریت ناوگان کارآمد بالا 2. کوتاهترین ز...

Page 2 of 3|< 1 2 3 >|