پیام فرستادن
خانه محصولاتسبد آبیاری

سبد آبیاری

(1)
11.00R20 21.1m3 اسپری آبپاش سبد آبیاری / خودرو

11.00R20 21.1m3 اسپری آبپاش سبد آبیاری / خودرو

وسیله نقلیه اسپری اسپرینکلر مشخصات فنی اصلی گاری آبیاری به شرح زیر است: کاهش وزن 25000 کیلوگرم شاسی ...

Page 1 of 1