پیام فرستادن
خانه محصولاتاتوبوس پیشخوان فرودگاه

اتوبوس پیشخوان فرودگاه

(30)
14 صندلی 110 ظرفیت مسافر اتوبوس پیش بند فرودگاه

14 صندلی 110 ظرفیت مسافر اتوبوس پیش بند فرودگاه

موتور دیزل 14 صندلی 6 درب ترانسفر فرودگاهی اتوبوس فرودگاهی با ظرفیت 110 مسافر xinfa بر تحقیق، تولید ...

110 شاتل فرودگاه پیش بند اتوبوس ورودی های جادار

110 شاتل فرودگاه پیش بند اتوبوس ورودی های جادار

اتوبوس فرودگاهی با بدنه کامل آلومینیومی با ظرفیت 110 مسافر و 14 صندلی پارامترها و پیکربندی های فنی ا...

110 مسافر ظرفیت 14 صندلی پیش بند اتوبوس برای فرودگاه

110 مسافر ظرفیت 14 صندلی پیش بند اتوبوس برای فرودگاه

اتوبوس فرودگاهی با بدنه کامل آلومینیومی با ظرفیت 110 مسافر و 14 صندلی پارامترها و پیکربندی های فنی ا...

اتوبوس شاتل فرودگاهی با بدنه کامل آلومینیومی

اتوبوس شاتل فرودگاهی با بدنه کامل آلومینیومی

اتوبوس فرودگاهی با بدنه کامل آلومینیومی با ظرفیت 110 مسافر و 14 صندلی پارامترها و پیکربندی های فنی ا...

حمل و نقل اتوبوس سفارشی پیش بند فرودگاهی با ظرفیت بزرگ

حمل و نقل اتوبوس سفارشی پیش بند فرودگاهی با ظرفیت بزرگ

اتوبوس پیش بند فرودگاه معادل Cobus2700S با کیفیت بالا و ظرفیت بالا مشخصات: 1. تا 110 مسافربه راحتی د...

اتوبوس لیموزین فرودگاه موتور کامینز معادل Cobus 2700s

اتوبوس لیموزین فرودگاه موتور کامینز معادل Cobus 2700s

اتوبوس پیش بند فرودگاه معادل Cobus2700S با کیفیت بالا و ظرفیت بالا شرح: مرکز تحقیق و توسعه و پایگاه ...

موتور دیزل 14 صندلی 6 درب اتوبوس فرودگاهی 110 ظرفیت مسافر

موتور دیزل 14 صندلی 6 درب اتوبوس فرودگاهی 110 ظرفیت مسافر

موتور دیزل 14 صندلی 6 درب ترانسفر فرودگاهی اتوبوس فرودگاهی با ظرفیت 110 مسافر مشخصات: خیر مشخصات مشخ...

اتوبوس پیش بند فرودگاهی انتقال موتور دیزل شش در

اتوبوس پیش بند فرودگاهی انتقال موتور دیزل شش در

موتور دیزل 14 صندلی 6 درب ترانسفر فرودگاهی اتوبوس فرودگاهی با ظرفیت 110 مسافر مشخصات: خیر مشخصات مشخ...

فرودگاه کامل فرودگاه آلبوم با 110 مسافر ظرفیت و 14 صندلی

فرودگاه کامل فرودگاه آلبوم با 110 مسافر ظرفیت و 14 صندلی

اتوبوس فرودگاهی با بدنه کامل آلومینیومی با ظرفیت 110 مسافر و 14 صندلی پارامترها و پیکربندی های فنی ا...

Page 1 of 4|< 1 2 3 4 >|